Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Danh mục chim - Bộ Sẻ Việt Nam (P4)

                                                                                                                 

Bulbuls - PYCNONOTIDAE - Họ Chào mào

7. Bulbuls - PYCNONOTIDAE - Họ Chào mào - Phần 1
1. Crested Finchbill - Spizixos canifrons - Chào mào mỏ lớn
2. Collared Finhcbill – Spizixos semitorques – Chào mào khoang cổ
3. Striated green Bulbul – Pycnonotus striatus – Chào mào vạch
4. Black-headed Bulbul – Pynonotus atriceps – Chào mào đầu đen5. Balck crested Bulbul – Pycnonotus melanicterus – Chào mào vàng mào đen
6. Red-whiskered Bulbul – Pycnonotus jocosus – Chào mào7. Anderson’s Bulbul – Pycnonotus xanthorrhous – Bông lau ngực nâu
8. Chinese Bulbul – Pycnonotus sinesis – Bông lau Trung Quốc

 


9. Red-vented Bulbul – Pycnonotus cafer – Bông lau đít đỏ10. White-eared Bulbul – Pycnonotus aurigaster – Bông lau tai trắng
11. Stripe-throadted Bulbbul – Pycnonotus Flavescens – Bông lau họng vạch
12. Flavescent Bulbul – Pycnonotus flavescens – Bông lau vàng
13. Yellow-vented Bulbbul – Pycnonotus goiaveir – Bông lau mày trắng14. Blanford’s Olive Bulbul – Pycnonotus blanforli – Bông lau tai vằn
15. Lesser Brown Bulbul - Pycnonotus erythrophthalmus - Bông lau nâu nhỏ
16. Olivaceus Beared Bulbul – Criniger Pallidus – Cành cạch lớn

 


17. Ochraceous Beared Bulbul - Alophoxus ochraceus - Cành cạch bụng hung
18. Grey-eyed Bulbul – Hypsipetes propinquus – Cành cạch nhỏ
19. Mountain Streaked Bulbul - hypsipetes mcclellandii - Cành cạch núi
20 .Green-backed Bulbul – hypsipeter flavalus – Cành cạch Mã Lai
21. Ashy Bulbul - hypsipetes flavalus - Cành cạch xám
22. Balck Bulbul - Hypsipetes madagascariensis - Cành cạch đen

  • Weavers, Sparrows - PLOCEIDAE - Họ Sẻ

  28. Weavers, Sparrows - PLOCEIDAE - Họ Sẻ

  1. Cinnamon Sparrow – Passer rutilans – Sẻ hung
  2. Eurasian tree Sparrow - Passer montanus - Sẻ
  3. Pegu House Sparrow – Passer flaveolus – Sẻ bụi vàng
  4. Asian Golden Weaver - Ploceus hypoxanthus - Rồng rộc vàng
  5. Streaked Weaver – Oloceus manyar – Rồng rộc đen
  6. Baya Weaver – Ploceus philippinus – Rồng rộc

  -----------------------------------------------------------------


  32. Wood-swallows - ARTAMIDAE - Họ Nhạn rừng

  Ashy Wood Swallow – Artamus fuscus – Nhạn rừng

   
 • Starling - STURNIDAE - Họ Sáo

  29. Starling - STURNIDAE - Họ Sáo - Phần 1

  1. Philippine Glossy Starling – Aplonis panayensis – Sáo xanh
  2. Ashy-headed Starling – Sturnus malabaricus – Sáo đá đuôi hung
  3. Silky Starling – Sturnus sericeus – Sáo đá đầu trắng
  4. Daurian Starling – Sturnus sturninus – Sáo đá lưng đen
  5. Common Starling – Sturnus vulgaris – Sáo đá xanh
  6. Grey Starling – Sturnus cineraceus – Sáo đá má trắng
  7. Asian Pied Starling – Sturnus contra – Sáo đá Á châu
  8. Black-collared Starling – Sturnus nigricollis – Sáo sậu
  9. Jerdon’s Starling – Sturnus burmannicus – Sáo sậu đầu trắng


  10. Chinese Starling – Sturnus sinensis – Sáo đá Trung Quốc
  11. Common Mynah - Acrodotheres tristis - Sáo nâu  12. Great Mynah – Acridotheres grandis – Sáo mỏ vàng
  13. Chinese Jungle Mynah - Acridotheres cristatellus - Sáo đen, sáo mỏ ngà
  14. Gold-crested Mynah – Ampeliceps coronatus – Sáo vàng
  15. Southern Grackled (Hill Mynah) - Gracula religiosa - Yểng, Nhồng

   

  Drongos - DICRYRIDAE - Họ Chèo bẻo

  31. Drongos - DICRYRIDAE - Họ Chèo bẻo

  1. Black Drongo - Dicrurus maccrocercus - Chèo bẻo
  2. Ashy Drongo – Dicrurus leucophaeus – Chèo bẻo xám
  3. Crow-billed Drongo – Dicrurus annectans – Chèo bẻo mỏ quạ
  4. Brozed Drongo – Dicrurus aeneus – Chèo bẻo rừng
  5. Lesser Racket-tailed Drongo – Dicrurus remifer – Chèo bẻo cờ đuôi bằng
  6. Hair-crested Drongo – Dicrurus hottentottus – Chèo bẻo bờm
  7. Greater Racked-tailed Drongo - Dicrurus paradiseus - Chèo bẻo cờ đuôi chẻ
   

 • Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 1

  11. Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 1

  1. Gould’s Shortwing – Brachypteryx stellata – Hoét đuôi cụt bụng vằn
  2. Lesser Shortwing – Brachypteryx leucophrs – Hoét đuôi cụt mày trắng
  3. Blue Shortwing – Brachypteryx montana – Hoét đuôi cụt xanh
  4. Swinhoe’s Robin – Erithacus sibislians – Oanh cổ trắng
  5. Siberian Rubythroad – Erithacus calliope – Oanh cổ đỏ
  6. Siberian Blue Robin – Erithacus cyane – Oanh lưng xanh
  7. White-browed Bush Robin – Erithacus indicus – Oanh đuôi nhọn mày trắng
  8. Red-flanked Bluetail – Trsiger cyanurus – Oanh đuôi cụt lưng xanh
  9. Golden Bush Robin – Tarsiger chrysaeus – Oanh đuôi nhọn lưng vàng
  10. Bluethroad – Luscinia svecicus – Oanh cổ xanh

   
 • Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 2

  11. Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 2

  11. Magpie Robin – Copsychus saularis – Chích chòe

  Chim trống
  Chim mái
  12. White-rumped Shama – Copychus malabaricus – Chích chòe lửa
  13. Black Redstart – Phoenicurus ochruros – Đuôi đỏ núi đá trán đen
  14. Blue-fronted Redstart – Phoenicurus frontalis – Đuôi đỏ núi đá mày xanh
  15. Plymbeous Redstart – Phonenicurus fuliginosus – Đuôi đỏ đầu xám
  16. White-capped Redstart – Phonenicurus leucocephalus – Đuôi đỏ đầu trắng
  17. Daurian redstart – Phonenicurus auroreus – Đuôi đỏ núi đá trán xám
  18. White-billied Redstart – Hodgsonius phaennicuroides – Hoét đuôi dài
  19. White-tailed Blue Robin – Cinclidium leucurum – Oanh đuôi trắng

   
 • Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 3

  11. Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 3

  20. Blue-fronted Robin – Cinclidium frontale – Oanh mày xanh
  21. Little Fortail – Enicurus scouleri – Chích chòe nước nhỏ
  22. Slaty-backed Fortail – Enicurus schistaceus – Chích chòe nước trán trắng
  23. White-crowned Fortail – Enicurus leschenaulti – Chích chòe nước đầu trắng
  24. Spotted Fortail – Enicurus maculatus – Chích chòe nước đốm trắng
  26. Green Cochoa – Cochoa viridis – Cô cô xanh
  28. Pied Stonechat (Bushchat) – Saxicola caprata – Sẻ bụi đen
  30. Grey Bushchat – Saxicola ferrea – Sẻ bụi xám
  31. White-thiroad Rock Thrush – Monticola gularis – Hoét đá họng trắng
  32. Chestnut-bellied Rock Thrush – Monticola rufiventeris – Hoét đá bụng hung

   
 • Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 4

  11. Thrusches - TURDINAE - Họ Chích chòe - Phần 4


  33. Blue rock-thrush – Monticola solitarius – Hoét đá
  34. Himalayan (Blue) Whistling thrush – Myiophoneus caeruleus – Hoét xanh
  35. Orange-headed Thrush – Zoothra citrina – Hoét vàng
  36. Siberian Ground Thrush – Zoothra sibirica – Hoét Sibêri
  37. Plain-backed Mountain Thrush – Zoothera mollissima – Sáo đất nâu hung
  38. Long-tail Mountain Thrush – Zoothra dixoni – Sáo đất Dixon
  39. White’s Thrush – Zoothera dauma – Sáo đất
  40. Greater Long-billed thrush – Zoothra monticola – Sáo dài mỏ to
  41. Lesser Long-billed Thrush – Zoothera marginata – Sáo đất nâu
  42. Black-breasted Thrush – Turdus disimilis – Hoét ngực đen

   
  43. Japanese Grey Thrush – Turdus cardis – Hoét bụng trắng
  44. Gret-winged Blackbird – Turdus boulboul – Hoét đen cánh trắng

  45. Blackbird – Turdus merula – Hoét đen
  46. Grey-headed Thrush – turdus rybrocanus – Hoét hung
  47. Eye-browed Thrush – Turdus obscurus – Hoét mày trắng
  48. Dusky Thrush – Turdus naumanni – Hoét lưng hung
  49. Mongolian Song Thrush – Turdus mupinensis – Hoét Trung Quốc  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét